มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ระดับปริญญาตรี ในต่างประเทศ

สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งเวียนผู้สนใจชาวไทยที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ใน 4 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ)  ผู้มีคุณสมบัติสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. – 14 พ.ค. 2564  หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ 1) หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) และศึกษาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาไทย) (หลักสูตร 4 ปี) โดยท่านสามารถเลือกสถานที่จัดสอบในสหรัฐอเมริกาได้ 4 ศูนย์สอบ ดังนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่างๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อีเมลoasc@ru.ac.th
ว็บไซต์www.oasc.ru.ac.th
โทร. (+66) 0-2310 8196-7, (+66) 0-2310 8664-5
เฟสบุ๊ก www.facebook.com/ru.oasc

ดูใบสมัครได้ที่นี่ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี  2564