มูลนิธิ Angels Wings จัดงานแถลงข่าวโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ทั่วสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางภรณ์ทิพย์ ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ Angels Wings จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค และอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมทั้งสื่อมวลชนและผู้แทนชุมชนไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วม

นางภรณ์ทิพย์ฯ ได้แจ้งการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings ประจำปี 2564 และกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างและเปลี่ยนแปลงอนาคต และเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ และในปีนี้ มูลนิธิฯ จะเริ่มดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย โอกาสนี้ นางภรณ์ทิพย์ฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ และแนวทางการให้ทุนการศึกษาด้วย

มูลนิธิ Angels Wings เริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับสูงให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกันที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่น ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยในสหรัฐฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ต่อไป โดยในปี 2560 มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 26 ทุน ให้แก่นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิส ต่อมา ในปี 2561 ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 31 ทุน รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 41 ทุน และขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม 4 รัฐ ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ จนล่าสุดในปี 2563 มูลนิธิฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนเป็นทั่วประเทศสหรัฐฯ และได้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาเป็น 52 ทุน

 

 

นักเรียนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้เรียนอยู่ระดับมัธยมปลายปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และกำลังจะเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย (college) หรือระดับมหาวิทยาลัย (University) ในสหรัฐฯ ในปีการศึกษา 2564-2565 (ปี ค.ศ. 2021-2022) รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงปณิธานอันตั้งมั่นผ่านการเขียนเรียงความยาว 500-1,000 คำ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ระดับวิทยาลัย) และ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ระดับมหาวิทยาลัย)

นักเรียนที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร และยื่นเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

สำหรับนักเรียนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ

https://www.angelswingsfoundation.org/angels-wings-thai-scholarship2021

สำหรับนักเรียนไทยในประเทศไทย

https://www.angelswingsfoundation.org/