เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Arthur Regibeau เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำสหรัฐฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมในกรุงวอชิงตัน โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมและสหภาพยุโรป ไทย-สหรัฐฯ เบลเยียมและสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ พัฒนาการการเมืองและเศรษฐกิจของไทย เบลเยียม สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ