ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้
โดยเปิดรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

ดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัคร 
ดาวน์โหลด: ใบสมัคร