สถานเอกอัครราชทูตฯ สอนห้องเรียนออนไลน์ กับโรงเรียนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program (EAP)

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมี น.ส. Tiffany Rose เป็นครูประจำชั้น ของโรงเรียนประถมศึกษาแพตเตอร์สัน ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP)  ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันกับหน่วยงาน  Washington Performing Arts  (WPS)  ผ่านระบบ    ออนไลน์ เป็นครั้งที่ 2 ระยะเวลาเรียนประมาณ 40 นาที

ในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมของศาสนา เทศกาลสำคัญ กีฬาที่เป็นที่นิยม และระบบขนส่งมวลชน ทุกคนแสดงความสนใจและร่วมบทสนทนาอย่างกระตือรือร้น โดยเฉพาะในช่วงถาม-ตอบหลังจากที่เล่าเรื่องราวแต่ละเรื่องให้ฟัง รวมถึงมีโอกาสได้เปรียบเทียบกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่นักเรียนแต่ละคนและครอบครัวมีประสบการณ์ อาทิ วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส การไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ กีฬาฟุตบอล มวยไทย และโบว์ลิง

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกกระทงที่ทำจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในสหรัฐฯ เพื่อประกอบการอธิบายเทศกาลลอยกระทง หนึ่งในเทศกาลสำคัญของไทย และแจกขนมขบเคี้ยวที่นำเข้าจากประเทศไทย ให้ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคนไปรับที่โรงเรียนล่วงหน้าด้วย ซึ่งทำให้นักเรียนสนุกไปกับเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยและชื่นชมว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ มีสีสัน และเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

การพบกับชั้นเรียนอุปถัมภ์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จากทั้งหมด 4 ครั้ง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นัดหมายกับโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2563-2564 ภายใต้โครงการ EAP ซึ่งเป็นความร่วมมือที่หวังจะให้นักเรียนของโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันมีโอกาสเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศอื่นในโลก ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน