ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือกฯ PDF