ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด 

อ่านประกาศ PDF File