โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีโอกาสร่วมกันประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย ในระดับนานาชาติ โดยการสร้างสื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความนิยมไทยแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจในรูปแบบออนไลน์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมและความนิยมไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้นในอนาคต

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจชาวไทย ที่มีอายุระหว่าง 13-28 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดใบสมัครที่เพจเฟสบุ๊ค: MFAClipcontest ทวิตเตอร์: @MFAClipContest ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 16 มิถุนายน 2564

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น กระทรวงการต่างประเทศ

ใบสมัครส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น