ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

https://wellwishes.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

 

 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรฯ