การมีส่วนร่วมของฝ่ายสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์สงกรานต์ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในช่วงสัปดาห์สงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา มิตรสหายของประเทศไทยในสหรัฐฯ ได้ร่วมอวยพรและเฉลิมฉลองตลอดสัปดาห์ เริ่มจากประธานาธิบดีไบเดน และรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคน ส่งข้อความอวยพรผ่าน twitter ให้ชุมชนที่ฉลองเทศกาลปีใหม่ในช่วงนี้ รวมถึงไทยด้วย

ตามด้วยการหารือระหว่างอาหารกลางวันที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ที่มีมิตรสหายจากหลายภาคส่วนของสหรัฐฯ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ผู้ก่อตั้งร่วม agoda.com และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมรับประทานอาหารไทยและสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

เอกอัครราชทูตฯ มนัสวี ศรีโสภณ

Ambassador Atul Keshup, PDAS กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ

Robert Rosenstein, ผู้ก่อตั้งร่วมและประธาน agoda.com

Reed Werner

Susan Parker-Burns ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

Peter Thorin ที่ปรึกษาอาวุโส Blue Dot Network กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

Mauri Earl, Tomicah Tillemann, Sarah Tillemann ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

 

งานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยจะเริ่มในวันที่ 13 เมษายน และฉลองติดกัน 3 วัน แต่ในบางพื้นที่ก็เริ่มก่อนหน้านั้นและสิ้นสุดหลังจากนั้น จุดมุ่งหมายหลักของวันปีใหม่ไทย คือ การก้าวไปข้างหน้า โดยคำว่าสงกรานต์มาจากวลีในภาษาสันสกฤตที่แปลว่า เส้นทางของพระอาทิตย์ ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประเพณีสืบทอดในลักษณะที่คล้ายกัน ได้แก่ กัมพูชา จีน อินเดีย สปป. ลาว เมียนมา ศรีลังกา และเวียดนาม