ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดประกาศ PDF file