สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของบริจาคที่องค์กรการกุศล Manna Food Center (รัฐ Maryland) และแจกชุดอาหารกลางวันแก่บุคลากรของโรงพยาบาล George Washington University Hospital (กรุงวอชิงตัน) รายละเอียด ดังนี้

(๑)  อาหารแห้งจำนวนกว่า ๓๐ ลัง โดยได้บริจาคทั้งรายการอาหารพื้นฐานที่ทางองค์กร Manna Food Center (จัดส่งอาหารให้ชุมชนใน Montgomery County รัฐ Maryland ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก) ประสงค์ อาทิ ถั่ว ธัญพืช และมะเขือเทศกระป๋อง และสินค้าบริโภคจากประเทศไทย อาทิ ข้าวหอมมะลิ เส้นหมี่ น้ำปลา ซอสพริก และขนมขบเคี้ยว โดยมีนายกเทศมนตรี Montgomery County ประธานองค์กร คณะกรรมการบริหารองค์กร ผู้แทนจากรัฐบาลท้องถิ่น และผู้แทนจากสำนักงานของวุฒิสมาชิกในพื้นที่ มาร่วมต้อนรับและแสดงความขอบคุณ

(๒)  ชุดอาหารกลางวัน ๕๐ ชุด ประกอบด้วยแผ่นแป้งม้วนไส้ไก่ น้ำมะพร้าวขวดใหญ่ และขนมไส้ครีมกล่องใหญ่ มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล George Washington University Hospital ในกรุงวอชิงตัน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมแพทย์และพยาบาล มาร่วมต้อนรับและแสดงความขอบคุณ