สถานเอกอัครราชทูตฯ สอนห้องเรียนออนไลน์กับโรงเรียนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program (EAP)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมี น.ส. Tiffany Rose เป็นครูประจำชั้น ของโรงเรียนประถมศึกษาแพตเตอร์สัน ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันกับหน่วยงาน Washington Performing Arts (WPS) ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งที่ 3 ระยะเวลาเรียนประมาณ 40 นาที

 

ในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนในชั้นเรียนประมาณ 10 คนและ น.ส. Rose ครูประจำชั้นแล้ว ยังมี นาง Jennifer Lee หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน และนาย Joseph Campbell ครูประสานงานฝ่ายปกครองของโรงเรียน เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ด้วย โดยทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของไทย โดยเฉพาะรำไทย ดนตรีไทย และเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ซึ่งทุกคนแสดงความสนใจและร่วมบทสนทนาอย่างกระตือรือร้น โดยเฉพาะในช่วงถาม-ตอบหลังจากที่เล่าเรื่องราวแต่ละเรื่องให้ฟัง รวมถึงมีโอกาสได้เปรียบเทียบกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่นักเรียนแต่ละคนและครอบครัวมีประสบการณ์ อาทิ การเต้นแบบตะวันตก ดนตรีที่เคยฟัง และเครื่องดนตรีที่เคยเล่นหรือเคยฟังคนอื่นเล่น

นอกจากนี้ ทั้งครูและนักเรียนแต่ละคนยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นและเล่าถึงความทรงจำเกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้รับฟังจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มาตลอดปีการศึกษานี้ด้วย ส่วนใหญ่มีภาพจำว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน อากาศร้อนมาก มีข้าวเป็นอาหารหลัก มีผลไม้ฤดูร้อนที่สีสันสดใส และประทับใจกับภาษาไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เคยสอนให้พูดตาม เช่น สวัสดี และขอบคุณ ครับ/ค่ะ อีกทั้งได้นัดหมายการพบกับชั้นเรียนครั้งสุดท้ายของปีการศึกษานี้ภายในอีก 3 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนมาเล่าถึงประเทศไทยในความคิดของตนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับฟังอีกด้วย

การพบกับชั้นเรียนอุปถัมภ์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จากทั้งหมด 4 ครั้ง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นัดหมายกับโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2563-2564 ภายใต้โครงการ EAP ซึ่งเป็นความร่วมมือที่หวังจะให้นักเรียนของโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันมีโอกาสเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศอื่นในโลก ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน