การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน มิ.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพิ่มอีก 11 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,100 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้

  3 มิ.ย. 2564  Qatar Airways 100 คน
10 มิ.ย. 2564  All Nippon Airways 100 คน
11 มิ.ย. 2564  Emirates  100 คน
12 มิ.ย. 2564  Korean Air 100 คน
16 มิ.ย. 2564  Etihad 100 คน
19 มิ.ย. 2564 Japan Airlines 100 คน
22 มิ.ย. 2564 Cathay Pacific 100 คน
24 มิ.ย. 2564 Asiana Airlines 100 คน
26 มิ.ย. 2564 Korean Air 100 คน
29 มิ.ย. 2564 All Nippon Airways 100 คน และ Emirates 100 คน
โปรดกด ที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 

  • ลงทะเบียนในระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยอัพโหลดหนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) และรอผลการอนุมัติ (pre-approve) เอกสาร 3-7 วัน
  • เมื่อได้รับการ pre-approved แล้ว ท่านจะต้องติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารภายใน 15 วัน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น (หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่อยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง)
  • เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ให้ท่านอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบข้างต้น ภายใต้เมนู “ยืนยันการเดินทาง” ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) จะถูกจัดให้เข้าพักที่สถานที่กักกันโรคของรัฐ (State Quarantine – SQ) แต่หากท่านประสงค์เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ท่านต้องอัพโหลดหลักฐานการจองที่พักด้วย (หากไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ท่านต้องลงทะเบียนในระบบข้างต้นใหม่)
  • หลังจากนั้น ท่านจะสามารถเลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบข้างต้นภายใน 3 วันทำการ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเดินทาง COE ได้ทาง https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

 

หมายเหตุ หากท่านเดินทางในเดือน พฤษภาคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดและขั้นตอนเดิมที่ https://thaiembdc.org/th/2021/04/16/repatmay2021/

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org/
  Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org/

  Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org/

   Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com/ Hotline (212) 754-1770

 

.

.