เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้พบปะผู้นำชุมชน วัดไทยลอสแอนเจลิส และสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิส

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายฟาบิโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และนายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกได้เข้ากราบนมัสการพระเทพมงคลวิเทศ และพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดไทยลอสแอนเจลิสและเยี่ยมชมวัดฯ ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐฯ โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้พบปะผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงนโยบายและพันธกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
2. เชื่อมโยง Think tanks สถาบันการศึกษาไทยสหรัฐ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยและธุรกิจคนไทยในสหรัฐจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 และ
4. ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องชุมชนไทย

หลังจากนั้น ได้มีการร่วมพูดคุยและตอบคำถามผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไทยในสหรัฐฯ ปัญหา Asian Hate Crimes และสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยด้วย