เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประชุมทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส


เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายฟาบิโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และนายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ประชุมทีมประเทศไทย ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่เดินทางเยือนนครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรก โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้สรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการสำคัญ อาทิ วัคซีนและการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในไทย ความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐฯ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ผ่านการจัด webinar ในหัวข้อต่าง ๆ ตลอดจนได้เน้นย้ำถึงพันธกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ต้องการช่วยให้ประเทศและประชาชนไทยผ่านพ้นวิกฤตด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจในช่วงนี้ไปให้ได้