เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับผู้สื่อข่าวไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 นายมนัสวี ศรีโสดาพล ออท. ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างกลางวันระหว่างหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย (ทร. ทอ. กค. พณ. กษ. กพ. อว.) กับผู้สื่อข่าวไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง ได้แก่ นายวิชัย มะลิกุล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ น.ส. นีธกาญจน์ กำลังวรรณ ผู้สื่อข่าว VoA ภาคภาษาไทย น.ส. ดิฐลดา วิชัยดิฐ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี นายรณรงค์ บุญญานันทน์ ผู้ก่อตั้งเพจชมรมคนไทยใน Facebook และนายจิตติศักดิ์ ผาคำ ผู้จัดงานวันสงกรานต์ไทยที่เมือง Frederick รัฐ Maryland โดยมี อท. อทป. และ จนท. สอท. เข้าร่วมด้วย ที่ทำเนียบ ออท.

ในการนี้ ออท. ได้กล่าวขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกคนสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ สอท. ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ให้คนไทยในสหรัฐฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์มาโดยตลอด อีกทั้งย้ำว่า สอท. ยินดีสนับสนุนการทำงานของทุกสำนักข่าวตามกำลังความสามารถและความเหมาะสม ทั้งนี้ หาก สอท. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ สอท. จะแจ้งให้ทุกสำนักข่าวทราบในอนาคตต่อไป