สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของบริจาคให้องค์กร Georgetown Ministry Center ซึ่งเป็นที่พึ่งสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านและคนยากไร้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงวอชิงตัน

ในการนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ปทท. และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สอท. กับองค์กรและชุมชนในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการทำความสะอาดร่างกาย อาทิ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมอาบน้ำ มีดโกนหนวด ยาสระผม ครีมทาผิว ฯลฯ เพื่อมอบให้ผู้แทนองค์กร Georgetown Ministry Center ซึ่งตั้งอยู่ที่โบสถ์ Grace Episcopal Church ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับ สอท. โดยองค์กรดังกล่าวเป็นที่พึ่งสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านและคนยากไร้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงวอชิงตัน ที่ต้องการอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่อาบน้ำ เครื่องนุ่งห่ม ความอบอุ่น การดูแลทางการแพทย์ รวมถึงช่องทางติดต่อทางจดหมายและโทรศัพท์