เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ Assistant Secretary for Global Affairs กระทรวงการคลังสหรัฐฯ

 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ Ms. Anna Morris, Deputy Assistant Secretary for Global Affairs, Office of Terrorist Financing and Financial Crimes กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังฯ ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในด้านการเงินด้วย