พุทธศาสนิกชนจัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 8 รอบ 96 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และพุทธศาสนิกชนในสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 8 รอบ 96 ปี โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวถวายมุทิตาสักการะและถวายพานพุ่มดอกไม้สด จตุปัจจัย ไทยธรรม แก่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้พระสงฆ์และศิษยานุศิษย์จากทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

อนึ่ง พระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชี ได้มาจำพรรษาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งแต่ปี 2518 โดยได้อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการปฏิบัติศาสนกิจ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอด จนเป็นที่เคารพยกย่องของพระสงฆ์ และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยในสหรัฐอเมริกา