ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Tell Your Story” เกี่ยวกับแวดวง animation ระดับโลก


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Tell Your Story” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 – 00.30 น. (EST) / 20.00 – 21.30 น. (PST) ทาง Zoom: https://bit.ly/3zcU4tl

สตูดิโอแอนิเมชันระดับโลกกำลังมองเรื่องราวคาแรกเตอร์แบบไหน?
โอกาสที่คนไทยจะได้เสนอผลงานสู่สากลเป็นไปได้อย่างไร?

พบคำตอบได้ในงานเสวนาออนไลน์ “Tell Your Story”

ในงานจะได้พบกับศิลปินนักเล่าเรื่องและออกแบบฉาก Kyle Neswald (The Powerpuff Girls, Star vs. The Forces of Evil) และ Kristin Donner (The Fungies!, T.U.F.F. Puppy) ที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟัง ถึงแนวคิดและวิธีการพัฒนา animation characters ในมุมมองของมืออาชีพ รวมไปถึงโอกาสและแนวทางของนักออกแบบคาแรกเตอร์ไทยที่จะสามารถโลดแล่นได้ในเวทีนานาชาติ

ดำเนินรายการโดย อรุษ ตันตสิริทร์ ผู้สร้างคาแรกเตอร์ Warbie Yama และมีตำแหน่ง Animation Director ผลิตแอนิเมชันใน studio ระดับโลก

งานเสวนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสู่สากล

หมายเหตุ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

__________

Online Talk “Tell Your Story” on June 17, 2021 at 21.00 – 22.30 hrs. (EST) / 18.00 – 19.30 hrs. (PST) via Zoom: https://bit.ly/3zcU4tl

Discover how artists at world-class animation studios develop characters and how Thai animators can present their work worldwide in Tell Your Story with the co-executive and director Kyle Neswald (The Powerpuff Girls, Stars vs. The Forces of Evil) and co-executive producer and color supervisor Kristin Donner (The Fungies!, T.U.F.F. Puppy).

Moderated by Arut Tantasirin, the creator of Warbie Yama and the animation director in world-class animation production.

*Moderated in English

This event is supported by the Royal Thai Embassy, Washington D.C. to open up an opportunity to connect Thai creative industries to the international stage.