สายธารแห่งพระเมตตา วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ สิ่งของพระราชทานในสถานะการณ์โควิด 19

สายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19
วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ สิ่งของพระราชทานในสถานะการณ์โควิด 19 โดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[https://youtu.be/7ZmOXAmDZ0s]