กิจกรรมกงสุลสัญจรปี 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ประจำปี 2564 เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.วัน เวลา สถานที่

ครั้งที่ วันที่ เวลา สถานที่
  1 เสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

 

09.00 – 12.00 น. และ

13.00 – 17.00 น.

วัดพุทธรังษี เมือง Miami รัฐ Florida

[Wat Buddharangsi Buddhist Temple

15200 SW 240th St, Homestead, FL 33032]

  2 เสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
อาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 
09.00 – 12.00 น. และ

13.00 – 17.00 น.

วัดพุทธดัลลัส เมือง Dallas รัฐ Texas
[Buddhist Temple of Dallas8484 Stults Rd, Dallas, TX 75243]

2. การลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าที่ www.thaiembdc.org/mobileconsularservices

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. (สำหรับเมือง Miami) และวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. (สำหรับเมือง Dallas) และเปิดรับลงทะเบียนจนครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการให้บริการ

3. การให้บริการ

3.1 ผู้ที่ได้รับการยืนยันนัดหมายเรียบร้อยแล้ว (Appointment Confirmed) กรุณาตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล และมาแสดงตนพร้อมเอกสารก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที

3.2 สำหรับผู้ที่ไม่มีนัดหมายล่วงหน้า สามารถลงชื่อขอรับบริการแบบ walk-in ได้ที่จุดลงทะเบียน (โต๊ะ 1) ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สำหรับการให้บริการวันเสาร์ (จำกัดจำนวนไม่เกิน 40 คน) ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการสำหรับกลุ่ม walk-in หลังจากผู้มีนัดหมายเข้ารับบริการเสร็จสิ้นแล้ว

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

4.1 งานหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ (202) 640-5310 อีเมล passport@thaiembdc.org

4.2 งานบัตรประชาชน โทรศัพท์ (202) 640-5328 อีเมล idcard@thaiembdc.org

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ กำหนดการ วัน และสถานที่ให้บริการกงสุลสัญจรข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ สภาพอากาศ มาตรการ และข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการล่วงหน้า