เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรกลุ่มผู้บริหารระดับสูง

 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนาย Timothy P. Brown ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Sageworth ในฐานะผู้แทนจากกลุ่ม Chief Executives Organization (CEO) พร้อมสมาชิกองค์กรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่ม CEO