วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
https://wellwishes.royaloffice.th/

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย