การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔


ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมช่องทางลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ https://thaiembdc.org/th/ (หน้า splash page) และ https://thaiembdc.org/hmking2021/

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบชุดอาหารกลางวัน (อาหารไทยซึ่งประกอบและบรรจุกล่องโดยแม่ครัวทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ขนมขบเคี้ยวของไทย และน้ำเปล่า) จำนวน ๕๐ ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่โรงพยาบาล MedStar Georgetown University Hospital ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงถือเป็นการแสดงถึงน้ำใจของคนไทยต่อคนสหรัฐฯ ในชุมชนใกล้ที่ทำงาน

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในสหรัฐฯ ยังคงแพร่กระจายและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงงดการจัดพิธีการและกิจกรรมภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหรือการมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่