การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


 

ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมช่องทางลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ https://thaiembdc.org/th/ (หน้า splash page) และ https://thaiembdc.org/hmqueenmother2021/

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบชุดอาหารกลางวัน (แซนวิชพร้อมขนมหวาน ขนมขบเคี้ยวของไทย และน้ำเปล่า) จำนวน ๕๐ ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล และสมุดจดปกผ้า 200 เล่มให้เด็ก ๆ ที่โรงพยาบาล National Children’s Hospital ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงน้ำใจของคนไทยต่อคนสหรัฐฯ ในชุมชนใกล้ที่ทำงาน

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในสหรัฐฯ ยังคงแพร่กระจายและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงงดการจัดพิธีการและกิจกรรมภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหรือการมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่