สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 50 ชุดให้บุคลากรของโรงพยาบาล และสมุดจดปกผ้า 200 เล่มให้เด็ก ๆ ที่โรงพยาบาล Children’s National Hospital ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน

ชุดอาหารกลางวันดังกล่าวประกอบด้วยแซนวิชพร้อมขนมหวาน ขนมขบเคี้ยวของไทย และน้ำเปล่า ขณะที่สมุดจดปกผ้ามีรูปวาดช้าง (ไทย) ยืนคู่นกอินทรีย์ (สหรัฐฯ) โดยการมอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งแรงใจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และแจกของขวัญให้เด็ก ๆ มีขวัญและกำลังใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับองค์กรและชุมชนในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงน้ำใจของคนไทยต่อคนสหรัฐฯ ในชุมชนใกล้ที่ทำงานอีกด้วย