สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมกงสุลเดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ เช่น การขอสูติบัตรและมรณบัตรไทย การรับรองเอกสาร การทำหนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรณ์ ฯลฯ แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไมอามี แถบรัฐฟลอริดาตอนใต้ และเขตใกล้เคียง เช่น เมืองแทมปา เมืองออร์แลนโด เมืองเคลียร์วอเทอร์ เมืองเมลเบิร์น เมืองเวสต์ปาล์มบีช เมืองเดโทนาบีช เมืองฟอร์ทวอลทันบีช โดยมีผู้มารับบริการกว่า 500 คน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับบริการในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. (เวลากรุงวอชิงตัน) ที่ www.thaiembdc.org/mobileconsularservices