เอกอัครราชทูตฯ พบหารือสถาบันเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ กับนาง Kathy Kemper ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการศึกษา (Institute for Education – IFE) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดมุ่งหมายใน  การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและนวัตกรรม ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา และแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสถาบันฯ ต่อไป