เอกอัครราชทูตฯ พบหารือธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้พบหารือกับนาย Suzuki Hiroyuki หัวหน้าผู้แทนจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation – JBIC) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะประเด็นการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ