ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง การยุติอำนาจตรวจลงตราและนิติกรณ์ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง การยุติอำนาจตรวจลงตราและนิติกรณ์ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์

ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการแต่งตั้งและการหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ตรวจลงตราให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการนิติกรณ์ในนามเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเรียนว่า กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยประจำสหรัฐอเมริกาดังต่อไปนี้ ไม่สามารถตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์ต่างๆ ในนามเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

  • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และกงสุลกิตติมศักดิ์ นครซานฮวน เปอร์โตริโก
  • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และกงสุลกิตติมศักดิ์ เมืองคอรัลเกเบิลส์ รัฐฟลอริดา
  • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย
  • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส
  • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตส์
  • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย
  • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองปอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน
  • กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
  • กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส
  • กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์รับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข ๒๐๒ ๖๔๐ ๕๖๕๘ หรืออีเมล visa@thaiembdc.org (สำหรับงานตรวจลงตรา) และที่หมายเลข

๒๐๒ ๖๔๐ ๑๔๓๙ หรืออีเมล legalization@thaiembdc.org (สำหรับงานนิติกรณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านไฟล์ PDF