สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส

 

เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมกงสุลเดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ เช่น การขอสูติบัตรและมรณบัตรไทย การรับรองเอกสาร

การทำหนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรณ์ ฯลฯ แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองดัลลัส และเมืองโดยรอบในรัฐเทกซัส เช่น เมืองฮุสตัน เมืองซานแอนโทนีโอ เมืองออสติน เมืองอมาริลโล รวมไปถึงจากรัฐใกล้เคียง อาทิ รัฐลุยเซียน่า รัฐมิสซิสซิปปี และรัฐฟลอริดา เป็นต้น

กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้งสองวันได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยเข้ารับบริการมากเป็นประวัติการณ์ ทั้งกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in โดยมีผู้มารับบริการกว่า 700 คน

ทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระเทพสารสุธี เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส และคณะกรรมการบริหารวัดพุทธดัลลัส สำหรับการอนุญาตและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ รวมไปถึงสมาคมไทยเทกซัสตอนเหนือ และอาสาสมัครชุมชนไทย ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี