ออท. และ อท. พบปะนักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 อัครราชทูตบุศรา กาญจนาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทนักเรียน ในการประชุมชี้แจงกฎระเบียบและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและการดำรงชีวิตของนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.) ในสหรัฐฯ ที่ศึกษาอยู่ในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง ที่ สนร. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานปะมาณ 15 คน

อัครราชทูตบุศราฯ ได้แนะนำให้นักเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงวัยเรียนให้มากที่สุด โดยหาความรู้ให้กว้าง ฝึกฝนความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ให้ถึงแก่น พบปะกลุ่มคนที่หลากหลาย แบ่งเวลาให้เป็น รู้จักการลำดับความสำคัญ และตั้งเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนชีวิตได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อีกทั้งยังสอนให้นักเรียนวางตัวและรักษาวินัยให้ดี หัดผ่อนหนักผ่อนเบา คิดบวก และอาศัยความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นบทเรียนและศึกษาวิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ โดยที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองและเป้าหมายที่ตั้งไว้ อัครราชทูตบุศราฯ ย้ำว่า เครือข่ายคนรู้จักเป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรให้ความสำคัญตั้งแต่ในช่วงวัยเรียน เนื่องจากในอนาคต เพื่อนอาจสามารถช่วยเป็นตัวเชื่อมไปสู่คนรู้จักคนอื่นที่เป็นประโยชน์กับการทำงานได้ โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ได้ขอให้นักเรียนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยทั้ง สนร. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และหน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีสำนักงานในสหรัฐฯ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาประเทศตามที่ต้นสังกัดของทุนที่แต่ละคนได้รับวางเป้าประสงค์ไว้

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้มาร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนในช่วงอาหารกลางวัน และได้ให้โอวาทสั้น ๆ ว่า ชีวิตในวัยเรียนเป็นช่วงที่สามารถเรียนรู้ได้มากที่สุด ขอให้ศึกษาหาความรู้มาก ๆ วางระบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไปได้ตลอดให้ตนเอง ฝึกทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะการนำเสนอ การเขียน คำศัพท์ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแสดงออกได้ตรงตามที่คิดและมีชั้นเชิงที่น่าสนใจ นอกจากการสร้างเครือข่ายจะสำคัญแล้ว การใช้ชีวิตอย่างมีวินัย ดูแลสุขภาพ และนึกถึงครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ

บรรยากาศภายในงานอบอุ่นและเป็นกันเอง นักเรียนขอบคุณ สนร. ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เจอกันและดีใจที่มีโอกาสได้รับฟังโอวาทจากเอกอัครราชทูตฯ และอัครราชทูตฯ อีกทั้งแต่ละคนรับว่าพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของ สนร. และสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างเต็มที่หากมีโอกาส