ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๖/๒๕๖๔ และ ที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบข้อเขียน สอบวัดทักษะ และสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เสมียน) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (พนักงานขับรถยนต์) (ภาษาไทย) ได้ที่นี่

Download : Announcement Candidates Driver (Eng) – Click Here