พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบทางไกลใน กปช. สุดยอดโควิด-๑๙ โลก


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้นำจากนานาประเทศ ร่วมให้คำมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติโควิด-๑๙ และกลับมาฟื้นตัวให้ดีขึ้น ในการกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบทางไกลใน กปช. สุดยอดโควิด-๑๙ โลก ที่จัดขึ้นในห้วงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ ๗๖ ที่นครนิวยอร์ก