ไทย-สหรัฐฯ ร่วมส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีน เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕


นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือนาย Jose W. Fernandez, Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องความร่วมมือด้านวัคซีน เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕