รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

พร้อมด้วยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้พบปะชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 50 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมและชมรมคนไทย กรรมการวัดไทย ผู้สื่อข่าว นักเรียน สำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 ที่นครนิวยอร์ก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความขอบคุณชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานไทยในการติดตามข้อมูลวัคซีน COVID-19 ในสหรัฐฯ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลในการจัดการกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ทั้งการจัดหายาและวัคซีน การดำเนินการทางสาธารณสุขต่างๆ และการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในความร่วมมือกับนานาประเทศเกี่ยวกับวัคซีนฯ

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในสหรัฐฯ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ชุมชนไทยให้ความสำคัญอีกด้วย

ชุมชนไทยในสหรัฐฯ นับเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด มีคนไทยอาศัยอยู่มากกว่า 500,000 คน มีสมาคม/ชมรมคนไทย 135 สมาคม วัดไทย 144 แห่ง และร้านอาหารไทยมากกว่า 4,000 ร้าน