มาตรการการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564


1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศไทย (รวมถึงการเดินทางเข้าพื้นที่ท่องเที่ยว (sandbox) จะต้องเข้ารับการกักตัว ดังนี้

1.1 กักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับผู้ที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.1.1 วัคซีนที่ได้รับต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุขของไทยให้การรับรองแล้วเท่านั้น ได้แก่ (สถานะวันที่ 22 กันยายน 2564)

(1) วัคซีน CoronaVac (Sinovac Biotech ltd.)

(2) AstraZeneca หรือ Covishield (AstraZeneca & University of Oxford /

SK Bioscience (Korea) / Siam BioScience / Serum Institute of India (SII))

(3) Pfizer – BioNTech COVID-19 vaccine หรือ Comimaty (Pfizer Inc.,& BioNTech)

(4) Janssen หรือ Janssen/Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson Services, Inc.)

(5) Moderna (Moderna Inc.)

(6) Sinopharm vaccine หรือ COVILO (Sinopharm Co., Ltd.)

(7) Sputnik V (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology)

1.1.2 ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง

1.1.3 ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน (ฉบับจริงหรือสำเนาฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

1.2 กักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน (vaccine certificate) อาทิ
ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดของไทย

ทั้งนี้ ระยะเวลาการกักตัวขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

2. สำหรับผู้เดินทางที่จะเดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่ได้รับ COE ที่ออกก่อนวันที่ 28 กันยายน 2564 แล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะพิจารณาเอกสาร vaccine certificate ของผู้เดินทางและลดหย่อนระยะเวลากักกันแก่ผู้เดินทางตามมาตรการสาธารณสุขในขณะนั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 202-684-8493 หรือ 202-431-7766 หรือที่อีเมล consularpr@thaiembdc.org