พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมข้าราชการรองหัวหน้าสำนักงานฯ อีก 1 คน ร่วมพิธี ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ลำดับพิธีการเริ่มจากประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามด้วยประธานในพิธีวางพวงมาลา ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทุกคนที่ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์และพื้นที่ มีการรักษาระยะห่างและจำกัดจำนวนคนตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรี และข้อจำกัดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด