พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกัน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ รวมทั้งปฎิบัติธรรมและฟังเทศน์ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ในการนี้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีนายศาสตร์ ชัยวรพร กงสุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย