ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด:  

ประกาศรับสมัคร (ภาษาไทย)

Job Announcement (Eng)