พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๕๗ วินาที โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย น.ส. บุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยรวมทั้งหมด ๑๐ คนเข้าร่วมพิธี โดยมีการรักษาระยะห่างและจำกัดจำนวนคนตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรี และข้อจำกัดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด