มาตราการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และ รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้องตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ

(ปรับปรุงล่าสุด 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอประชาสัมพันธ์ “มาตราการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป” และ “รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง” ตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศดังภาพ


*หมายเหตุ
1. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ จะปิดรับคำร้อง COE ทั้งหมด

2. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ https://tp.consular.go.th/ ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

3. ผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้วได้ และสามารถขอรับเงินคืน (refund) ได้โดยตรงจากโรงแรมของท่าน

4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไข ไม่ต้องกักตัว (รอผลตรวจในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน) เช่นเดียวกับผู้ปกครอง

5. ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้องพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า 21 วัน ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทย

Thailand Pass FAQs (คำถามที่พบบ่อย) กรุณาคลิกที่นี่