เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เชิญชวนบริษัทชั้นนำสหรัฐฯ ร่วมลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับองค์กรด้านธุรกิจ Potomac Exchange นำโดย Ms. Katherine Moss ประธานองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร จากบริษัทชั้นนำสหรัฐฯ เช่น Google, Coca-Cola, FedEx, Bank of America, Viacom, Goodyear, Shopify, ExxonMobil, Oracle และ Lockheed Martin

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณบริษัทสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง และได้เชิญชวนบริษัทสหรัฐฯ ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่สำคัญใน EEC ทั้ง EVs  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเภสัชอุตสาหกรรม รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ด้วย