นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม COP26 พร้อมประกาศเป้าหมายเพื่อร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ และได้ประกาศเพิ่มเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประชาคม​โลกเพื่อแก้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ โดยไทยจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับผู้นำประเทศต่าง ๆ ระหว่างเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วย