พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกัน นำโดยนางสยมพร สีวะรา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดีซี โดยได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งทอดผ้ากฐิน ปฎิบัติและรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในการนี้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) และนายศาสตร์ ชัยวรพร กงสุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
Share on facebook
Facebook