เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ร่วมการหารือกับบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้บรรยายแก่ผู้แทนกลุ่มบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ในหัวข้อ “The Future of U.S. – Thailand Relations” ซึ่งจัดโดยศูนย์นานาชาติเมอริเดียน (Meridian International Center) โดยมีเอกอัครราชทูต Stuart Holliday ประธานและ CEO ของศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต มนัสวีฯ กล่าวแสดงความขอบคุณกลุ่มบริษัทสหรัฐฯ ที่เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่นที่พร้อมจะสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค

ทั้งนี้ ผู้แทนกลุ่มบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ เช่น Amgen, Abbott, Boeing, Cargill, Chevron, Citi, Hess Corporation และ Pfizer