การรับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท Moderna จำนวน ๑,๐๐๐,๐๒๐ โดส จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ มอบวัคซีนดังกล่าว และมีนายอนุทิน
ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เข้าร่วมฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในความปรารถนาดีสำหรับการมอบวัคซีนครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่ไทยได้รับความช่วยเหลือวัคซีนป้องกัน
โควิด-๑๙ จากสหรัฐฯ วัคซีนชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ช่วยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทยเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดสูง โดยอุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวยินดีต่อการมอบวัคซีนครั้งนี้ และหวังว่าวัคซีนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลไทยให้บรรลุเป้าหมายการเร่งการฉีดวัคซีน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินภารกิจสนับสนุนการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจากสหรัฐฯ และได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการรับมอบวัคซีนครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมีอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และอุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เดินทางไปร่วมรับวัคซีนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับวัคซีนดังกล่าวเพื่อบริหารจัดการและจัดสรรวัคซีนในประเทศไทยต่อไปการมอบวัคซีน Moderna ของสหรัฐฯ ให้กับประเทศไทยในครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ดำเนินมายาวนานกว่า ๖ ทศวรรษ โดยตั้งแต่ช่วงเริ่มการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จนถึงปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเพื่อการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครั้งก่อนของบริษัท Pfizer จำนวน ๑,๕๐๓,๔๕๐ โดส ให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาด้วย