สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งชาวไทย ชาวสหรัฐฯ และคณะทูตต่างประเทศ จากทุกภาคส่วนรวมกว่า 200 คน

ในโอกาสนี้ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เปิดงาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อประเทศไทยและทั่วโลก และเล่าถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ยาวนาน และครอบคลุมความร่วมมือในทุกด้านระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น แขกเกียรติยศ ได้แก่ นาย Derek Chollet ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติของไทย ขณะที่ ส.ว. Tammy Duckworth (Chairman of the Subcommittee on Airland, Senate Committee on Armed Services) และ ส.ส. Ami Bera (Chairman of the House Subcommittee on Asia, the Pacific, Central Asia and Non-Proliferation) ส่งภาพเคลื่อนไหวมาร่วมอวยพรในงานด้วย ก่อนที่เอกอัครราชทูตฯ จะนำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและอำนวยพรแด่ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ หลังการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐฯ

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมีทั้งประธานสมาคมคนไทยและผู้แทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารและผู้แทนระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ของฝ่ายสหรัฐฯ อาทิ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม USTR USCC USAID IMF มหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อมวลชนด้วย

ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และการส่งเสริมสินค้าไทย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทีมประเทศไทย โดยเฉพาะข้าวไทยจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ตลอดจนเลี้ยงรับรองอาหารไทยและขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน

 

 

 

Edgard Kagan, Senior Director for East Asia and Oceania, National Security Council

Lindsey W. Ford, Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia